Tuesday, April 28, 2009

Kế hoạch vào mùa hè

Chào các bạn,
Vào mùa hè nay, tôi sẽ đi về nhà ở Hồng Công thăng sáu. Tôi không có làm việc hoạc bài tập.Thăng tám, tôi sẽ đi Trung Quộc thăm bạn gái tôi. Bạn gái tôi cũng sẽ đi Hồng Công thăm tôi. Tôi nghĩ thăng bảy tôi cũng đi Việt với giá đinh và đi nhật với bạn của tôi thăng bảy. Tôi có lẽ học tiếng Việt ở Việt hoặc Hồng Công. Tôi cũng muốn học tiếng Tây Ban Nha vào kỳ nghỉ nay.

Chúc bạn vui khi kỳ nghỉ.
Jesse

4 comments: