Sunday, April 12, 2009

Thư Gửi Bạn

Ann Arbor, ngày 4-12-2009

Chào Anh Daniel,


Anh có khỏe không? Sáu tôi thăm anh vào kỳ nghỉ mùa xuân, em không nói chuyển với anh. Em nhớ anh lắm.

Thời tiết ở Indiana thể nào. Tôi nghe nói Indiana có một cơn bão tuyết gần đây. Tôi cũng có tuyết nhiều tuần trước. Tôi không có thể lái xe vào bão tuyết, nhưng tôi muốn đi chơi lắm.

Tôi sẽ đi Indiana thăm anh sáu khi kỳ thi. Khi nào kỳ thi của anh sẽ kết thúc? Xin cho tôi biết tôi nên đi Indiana.

Hẹn gặp bạn lại sớm!

Jesse Ip

1 comment:

  1. Tôi chưa đi bang Indiana, nhưng tôi muốn gặp bang này.

    ReplyDelete