Friday, January 30, 2009

Đi về trường

Sau khi tôi đi đến Ann Arbor, tôi mua sách và bút ở Michigan Book and Supply và quần áo ở Briarwood. Sau khi lớp học bắt đầu, tôi rất bận vì tôi có nhiều bài tập và môn học. Tôi cũng bị cúm khoảng một tháng. Hai cuối tuần trước, tôi đi trượt tuyết với nhiều bạn của tôi ở miền bắc Michigan. Sau trượt tuyết, chúng tôi vui và mệt lắm. Học kỳ này, tôi muốn học khiêu vũ vì bạn gái của tôi thích khiêu vũ lắm, nhưng tôi không thích khiêu vũ. Tôi cũng muốn đi Chicago. Ngày nghỉ xuân, tôi sẽ đi ý mười ngày.

Tết

Tết Nguyên Đán bắt đầu vào ngày hai mươi sáu tháng một. Ngày đó, tôi có lớp từ mười giờ sáng đến hai giờ rưỡi trưa. Sáu đó, tôi đi mua sắm ở Briarwood và Whole Food Market với bạn gái của tôi. Chúng tôi mua một cái bánh ngọt, hai cái aó phông và một cái quần gin. Tôi đi đến nhà của bạn ăn cơm lúc khoảng bảy giờ. Các bạn của tôi nấu ăn tối ở nhà. Sau cơm, chúng tôi xem ti vi và tán gẫu. Tôi cũng gửi lời chúc gia đình và bạn của tôi.